Сапа менеджмент жүйесі

Сапаны қамтамасыз ету саясатының негізгі бағыттары:

1. Колледж қызметкерлерінің білім беру қызметі: мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерге және ТжКБ білім беру стандарттарына; студенттердің кәсіби, зияткерлік және рухани-адамгершілік дамудағы қажеттіліктері.

2. Колледжді басқару жүйесін жетілдіру арқылы: барлық деңгейдегі көшбасшылардың көшбасшылық және жеке жауапкершіліктері, олардың өкілеттіктерін нақты іске асыру, колледж қызметі мен ресурстарын басқаруды жақсарту, білім беру қызметінің сапасын бақылау.

3. Техникалық мамандықтарға эксперименттік интеграцияланған бағдарламаларды енгізу, құзыреттілікке негізделген дуалды және модульдік оқыту жүйесін дамыту, білім беру бағдарламаларын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру, оқытудың әр түрлі технологияларын қолдану.

4. Дуалды және практикалық бағытталған оқыту аясында әлеуметтік серіктестермен және жұмыс берушілермен байланысты нығайту, олармен ынтымақтастық тетіктерін жетілдіру.

5. Колледждің негізгі қызметін ақпараттандыру және материалдық-техникалық базасын жетілдіру.

6.Сыртқы және ішкі мүдделі тараптардың күту динамикасын жүйелі зерттеу арқылы колледждің білім беру қызметтері нарығында жағымды имиджін қамтамасыз ету;

  1. Кәсібі -оқытушылық құрамның кәсіби құзіреттілігін, жеке біліктілігін көтеру үшін қолайлы жағдайлар жасау, шығармашылық бастаманы және ынтымақтастық атмосферасын қолдау.
  2. Маманның құзіреттілік моделіне сәйкес студенттердің кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, азаматтық ұстанымды, патриоттық сананы, адамгершілік және мәдени құндылықтарды дамыту.
  3. Оқытушылар мен колледж қызметкерлері арасында корпоративті мәдениетті сақтау.
  4. Жұмысшылар мен колледж студенттерін әлеуметтік қолдау, олардың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау.

Оқытушылар, студенттер және колледж қызметкерлері сапа саясатын талқылауға белсенді қатысты. Жиналыстар өткізілді, мазмұны талқыланып, түзетілді. Сапа саласындағы саясаттың мәтіні ақпараттық стендтерде және колледж сайтында орналастырылған. Сапаны қамтамасыз ету саясаты колледждің барлық құрылымдық бөлімшелерінің отырыстарында, ата-аналар жиналыстарында және студенттік топтардағы кураторлық сағаттарда түсіндіріліп, талқыланады. Саясат туралы ақпарат барлық мүдделі тараптарға: мұғалімдерге, қызметкерлерге, студенттерге, ата-аналарға, жұмыс берушілерге қол жетімді.

Сапаны қамтамасыз ету саясаты колледж директорының тікелей басшылығымен жүзеге асырылады. Колледждің оқу іс-әрекетінің сапасына толықтай жауап береді. Сонымен қатар, сапамен қамтамасыз ету саясатын жүзеге асыру бойынша директор өз орынбасарларына, бөлім менгерушілеріне, кафедра менгерушілеріне   барлық бөлімдердің қызметін басқаруға өз өкілеттіктері мен жауапкершіліктерін тапсыра алады. Саясаттың орындалуын жалпы бақылау жұмысы директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарына жүктеледі.

Колледж басшылығы сапа саясатын енгізуге, оны барлық қызметкерлерге жеткізуге бағытталған барлық шараларды қабылдауға міндетті.

Колледждің сапа саясаты және оның миссиясы, көзқарасы, бағыттары қолда бар ресурстарға сәйкес келеді: білім беру ортасының адами ресурстары (оқу және өндірістік процесс, әдістемелік процесс, білім беру технологиясы, оқу процесі), қаржылық және ақпараттық ресурстар, колледж инфрақұрылымы, олар бірге әлеуетті ұсынады колледж мүмкіндіктері және еңбек нарығының талаптарына жауап беру

Внутренная система колледжа

Контактная информация

Адрес: г. Шымкент,
ул. А.Байтурсынова
здание №23
телефон: 8 (7252) 21-28-43
Email: kep_dos@mail.ru

Полезные  ссылки

Copyright © knt-d 2019. Все права защищены.
политика конфиденциальности условия