Қорытынды емтихан өткізу процедурасы   

                            Қорытынды емтихан өткізу процедурасы  

           Колледждегі білім алушыларды қорытынды аттестаттау мемлекеттік білім беру стандарттары мен ТОБ белгілеген нысан бойынша оқу процесінің кестесінде және ЖОБ-де белгіленген мерзімде жүзеге асырылады. Түлектерді қорытынды аттестаттау кестесін колледж директоры оны басталғанға дейін бір ай бұрын бекітеді.

Колледждегі студенттерді қорытынды аттестаттау арнайы пәндер бойынша қорытынды емтихандарды ауызша, кешенді емтихандар түрінде тапсыру түрінде жүзеге асырылады (0201000 «Құқықтану»; 0518000 «Есеп және аудит» (салалар бойынша); 0516000 «Қаржы» (салалар бойынша) немесе дипломды қорғау (1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» (түрлері бойынша);  1305000 «Ақпараттық жүйелер» (салалар бойынша); 1401000 «Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану»; 0802000 «Мұнай-газ құбырлары мен қоймаларын салу және пайдалану»; 0902000 «Электрмен қамтамасыз ету» (салалар бойынша).

Оқу жылдарындағы орындалған қорытынды аттестация нәтижелері

Оқу жылдары

Студенттер

саны

Қатысқандар

саны

Үздік бітіргендер

саны

Үлгерім сапасы

 

Білім сапасы

%

Орта балы

2016-2017 оқу жылы

788

788

144

100

94,8

4,2

 

2017-2018 оқу жылы

797

797

159

100

94,9

4,3

2018-2019 оқу жылы

743

743

168

100

95,0

4,3

 

2019-2020 оқу жылы

103

103

18

100

94,7

4,3

 

Студенттердің кәсіби дайындығы мен біліктілігін бағалау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 18 маусымдағы № 281 бұйрығымен бекітілген (2017 жылға дейін) техникалық және қызметтік еңбек кәсіптерінің (мамандықтарының) кәсіби дайындығы мен біліктілігін бағалау Ережелеріне сәйкес жүргізілді.

Кәсіби дайындық деңгейін бағалау және түлектерге біліктілік тағайындау үшін біліктілік комиссиясы құрылды, оның құрамына арнайы пәндер оқытушылары, өндірістік оқыту шебері, кәсіпорындардың өкілдері мен әлеуметтік серіктестер кірді.

Комиссия құрамын колледж директоры қорытынды аттестаттау басталғанға дейін бір ай бұрын бекітеді және Кәсіпкерлер палатасымен келіседі. Біліктілік комиссиясының төрағасы әлеуметтік серіктестер кәсіпорындарының арасынан тағайындалады.

Кәсіби дайындық деңгейін бағалау біліктілік емтиханын сәтті тапсырған және біліктілік тағайындау комиссияның шығарған хаттамалары негізінде тиісті дәреже, белгілі бір мамандық (мамандық) бойынша біліктілікке ие және біліктілік сертификаты беріледі. Қорытынды аттестаттаудан өткен және сәйкес кәсіби оқу жоспарының игерілгендігін растаған студенттерге Мемлекеттік біліктілік комиссиясының шешімі бойынша мамандық бойынша тиісті біліктіліктер беріледі және мемлекет берген диплом беріледі.

Түлектердің іс қағаздары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 «Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережелерін бекіту туралы» бұйрығына және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушы 2007 жылғы 21 қарашадағы бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. № 565 «Білім туралы құжаттарды дайындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» (22.06.2015 ж. №403 толықтырулар мен толықтырулармен).

Внутренная система колледжа

Контактная информация

Адрес: г. Шымкент,
ул. А.Байтурсынова
здание №23
телефон: 8 (7252) 21-28-43
Email: kep_dos@mail.ru

Полезные  ссылки

Copyright © knt-d 2019. Все права защищены.
политика конфиденциальности условия