Нормативті-құқықтық сілтемелер

Нормативтік сілтемелер

Өзгерістер мен толықтырулар

1.

Қазақстан Республикасының  2004 жылғы 9 қарашадағы N 603-II SAM «Техникалық реттеу туралы» Заңы

2.

Қазақстан Республикасының  2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңы.

3.

Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі N 61-IV Заңы.

4.

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы.  2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Қазақстан Республика Президентінің Жарлығы

5.

«Тиісті білім беру деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 895 қаулысы.

Барлық деңгейлердегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы.

6.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 «Тиісті типтегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелерін, оның ішінде балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының үлгі ережелерін бекіту туралы» қаулысы.

7.

Білім және ғылым министрінің

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 11 қыркүйектегі № 369 бұйрығы.

 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 11 қыркүйектегі № 369 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 қаңтардағы № 12 бұйрығы

8.

Білім және ғылым министрінің

«Жаратылыстану-математикалық цикл пәндері бойынша Президенттік олимпиаданы, республикалық пәндер олимпиадалары мен жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жобалар конкурстарын, республикалық орындаушылар конкурстары мен кәсіби шеберлік конкурстарын ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 13 наурыздағы № 99 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 13 наурыздағы № 99 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 8 тамыздағы № 340 бұйрығы.

 

9.

Білім және ғылым министрінің

«Білім беру ұйымдарының түрлері бойынша студенттерді ауыстыру және қалпына келтіру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 5 қазандағы № 591 бұйрығы

10.

Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы орта білім. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығы.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 122 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 11.15.2016 № 659 бұйрығы

2) әрекет ету тәртібі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 490 бұйрығы

3) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 05.28.2018 № 231 бұйрығы

4) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 10.31.2018 № 609 бұйрығы

11.

«Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 553

бұйрығы.

12.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ЗРК Еңбек кодексі.

13.

Педагогикалық этика ережелерін бекіту туралы. Әрекет ету тәртібі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 қаңтардағы № 9.

14.

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі қызметінің типтік ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушы 2007 жылғы 24 қазандағы № 506 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 24 қазандағы № 506 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 12 қарашадағы № 643 бұйрығы.

 

15.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 «Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Жарлығы.

Жарлықтың күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 205 Жарлығы Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 29 қазандағы № 781 Жарлығы.

16.

«Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша кәсіптік оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандарттарын және үлгілік бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушы 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 29 шілдедегі № 661 бұйрығы.

17.

Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың үлгі ережесін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 130 қаулысы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 12 мамырдағы № 288 қаулысы.

Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға жіберудің үлгі ережесін бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығы.

 

18.

«Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушы 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 531 бұйрығы.

19.

Дуальды оқытуды ұйымдастыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 21 қаңтардағы № 50 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 11 қыркүйектегі № 455 бұйрығы.

20.

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен типтік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы.

21.

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы жолдауы.

22.

Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері. Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 10 қаңтардағы жолдауы.

Қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсарту: табыс пен тұрмыс сапасын жақсарту Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 5 қазандағы Жолдауы.

23.

Білім және ғылым министрінің

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында ұстаздар мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттау ережелері мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы. техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, үздіксіз білім беру және арнайы оқу бағдарламалары және білім және ғылым саласындағы басқа да мемлекеттік қызметшілер» бұйрығы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 29 маусымдағы № 316 бұйрығы.

 

24.

Кәсіби дайындық деңгейін бағалау және мамандық (мамандық) бойынша біліктілік беру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 18 маусымдағы № 281 бұйрығы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 6 қыркүйектегі № 446 бұйрығы.

25.

Білім және ғылым министрінің

«Оқушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгі ережелерін бекіту туралы» 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 25 қыркүйектегі № 494 бұйрығы.

26.

Білім және ғылым министрінің

«Мұғалімдер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының типтік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 13 шілдедегі № 33 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 602 бұйрығы.

27.

Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы, Еңбек, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысы.

28.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 «2017 - 2021 жылдарға арналған Өнімді жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың «Еңбек» бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру ережесін бекіту туралы» қаулысы.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 тамыздағы № 513 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 873 қаулысы.

 

29.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 895 қаулысы.

30.

«Педагог мәртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы  Қазақстан Республикасының № 293-VІ ЗРК Заңы.

Внутренная система колледжа

Контактная информация

Адрес: г. Шымкент,
ул. А.Байтурсынова
здание №23
телефон: 8 (7252) 21-28-43
Email: kep_dos@mail.ru

Полезные  ссылки

Copyright © knt-d 2019. Все права защищены.
политика конфиденциальности условия